KEVLAR ®

KEVLAR ® jest nicią produkowaną z włókna aramidowego posiadającego właściwości trudnopalne oraz charakteryzującego się odpornością na wiele czynników chemicznych. Ponadto ma bardzo dużą wytrzymałość na zerwanie przekraczającą 2 - 3 krotnie wytrzymałość poliestrowe. Znajduje zastosowanie do odzieży roboczej odpornej na wysokie temperatury, rękawic ochronnych, kocy przeciwogniowych, warstw blokujących ogień.

KEVLAR ® 50/2
KEVLAR ® 50/3
KEVLAR ® 50/4