Norma PN-EN ISO 11611 określa minimalne wymagania bezpieczeństwa oraz metody badania dla odzieży używanej do prac spawalniczych i pokrewnych z wyłączeniem ochrony rąk.

Odzież podzielono na dwie klasy:

  • Klasa 1 - zawiera odzież chroniącą przed mniej niebezpiecznymi poziomami odprysków i promieniowania cieplnego.
  • Klasa 2 - obejmuje odzież do pracy w bardziej niebezpiecznych warunkach spawania.

Norma wymaga, aby odzież dokładnie zakrywała tułów, szyję, ramiona i nogi użytkownika. Określa inne wymagania dotyczące kroju, zapobiegające pozostawaniu stopionych cząstek metalu na odzieży.

Badanie obejmuje:

  • wytrzymałość na rozciąganie (min. 400N)
  • wytrzymałość na rozerwanie (min. 20 N)
  • wytrzymałość szwów
  • stabilność rozmiarów
  • odporność na promieniowanie cieplne
  • odporność na stopione cząstki metali
  • oporność elektryczna