ODZIEŻ OCHRONNA - WYMAGANIA OGÓLNE
Norma PN-EN ISO 13688:2013-12

PN-EN ISO 13688:2013-12 Norma określa ogólne wymagania z zakresu ergonomii, oznaczenia wielkości, nieszkodliwości i znakowania odzieży ochronnej oraz informacji, które powinien dostarczyć producent wraz z odzieżą ochronną.

Niniejsza norma nie powinna być stosowana odrębnie, lecz tylko w powiązaniu z inną normą szczegółową zawierającą wymagania dla określonego produktu w celu zapewnienia ochrony.

Oznaczenie odzieży ochronnej powinno zawierać :
  • nazwa, marka handlowa,
  • rodzaj produktu,
  • rozmiar,
  • numer odpowiedniej normy,
  • piktogramy,
  • etykieta ze sposobem konserwacji,
  • instrukcja użytkowania.