REN-004/A - Fartuch skórzany przedni (skóra kryta trudnopalna) monterski „Zapaska” z jednego kawałka skóry

Fartuch skórzany roboczy o prostej konstrukcji, o wymiarach wykonany jest z dwoiny bydlęcej krytej wykończonej niepalnie, o grubości średnio 1,6 mm, w kolorze czarnym. Fartuch skórzany roboczy chroni przód i boki użytkownika....

Fartuch skórzany roboczy o prostej konstrukcji, o wymiarach wykonany jest z dwoiny bydlęcej krytej wykończonej niepalnie, o grubości średnio 1,6 mm, w kolorze czarnym.

Fartuch skórzany roboczy chroni przód i boki użytkownika. Fartuch może być stosowany jako ochrona przed działaniem czynników minimalnego ryzyka (dla kategorii I - tylko do minimalnych zagrożeń) fartuch jest prostym środkiem ochrony indywidualnej przeznaczonym do ochrony przed:
  • działaniem czynników mechanicznych, których skutki są powierzchowne;
  • słabymi uderzeniami i drganiami, których skutki nie mogą spowodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała użytkownik;
  • środkami czyszczącymi o słabym działaniu i łatwo odwracalnych skutkach działania;
  • zagrożeniami związanymi z manipulacją gorącymi przedmiotami, która nie naraża użytkownika na temperaturę nie wyższą niż 50°C
Fartuch powinien być stosowany łącznie z innymi środkami ochrony indywidualne jtj. odzieżą ochronną, rękawicami, oraz ochronami oczu i szyi. Fartuch skórzany krótki chroni przed minimalnymi zagrożeniami.

Fartuch spełnia wymagania zasadnicze zawarte w punktach rozporządzenia MG z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie wymagań dla środków ochrony indywidualnej, przenoszące wymagania dyrektywy 89/686/EWG

Fartuch nie może być stosowany w strefach zagrożenia wybuchem przez
np. monterów gazowych.
Fartuch spełnia wymagania szczegółowe następujących norm zharmonizowanych:

NORMY:
EN340_mini.jpg - PN-EN 340:2006 Odzież ochronna - Wymagania ogólne.

Fartuch nie stanowi ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym podczas operacji spawania łukiem elektrycznym.

REN-004/A